Потърсете в сайта

Издаване на други непосочени удостоверения

Дата на публикуване: 26.08.2020 14:55
 

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 3,00 лв.