Потърсете в сайта

Конкурси


20.08.2021
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София  Норматив № 1 изпълнение на коремни преси за 90 секунди  Кратка информация за длъжностите по приложение № 1 към МЗ № ОХ –632 от 23.07.2021 г.

18.08.2021
 ОБЩИНА КАРЛОВО     ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 34, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и Заповед № РД – 615/10.08.2021 г. на Кмета на Община Карлово     ОБЯВЯВАМ:      Конкурс за заемане на длъжността: Директор на Общинска библиотека „д-р Иван Богоров“ – гр. Карлово    І. Изисквания за...

08.07.2021
                          Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център I - Карлово“ ЕООД.Решение на Общински съвет КарловоПриложение 1 - Заявление - Медицински центърПриложение 2 - Декларация - Медицински център

07.07.2021
         Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Киро Попов“ - Карлово“ ЕООДРешение на Общински съвет КарловоПриложение 1 - Заявление - МБАЛПриложение 2 - Декларация - МБАЛ

02.07.2021
Обява за за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 24.11.2021г. до 01.12.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Асеновград и МусачевоПриложение 4 - Карлово

27.05.2021
Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбинаКратка информация за вакантните длъжности