Потърсете в сайта

Конкурси


24.02.2021
Дата на публикуване Съдържание 24.02.2021 Провеждане на конкурс за заемане на длъжност:1. Главен експерт в сектор „Обществени поръчки” в отдел „Административно, информационно и правно обслужване и човешки ресурси“ 2. Старши юрисконсулт в сектор „Правно и нормативно обслужване” 3. Старши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”

17.02.2021
Обявяване на вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

26.01.2021
Обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и вчужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурсСписък на вакантни длъжности за офицери във Военномедицинска академия, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

25.01.2021
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯОБЩИНА КАРЛОВО                                                                                                                                                Тел.: 0335/54567                                                                                             гр. Карлово                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА КАРЛОВО Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Карлово. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.karlovo.bg   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност...

22.01.2021
Обява  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр.  София

21.01.2021
Ред на срочната служба в доброволния резерв (Информация за потенциалния кандидат)

Времето в Карлово