Потърсете в сайта

Конкурси


25.11.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 09.02.2021 г. до 10.02.2021 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

20.11.2020
Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбинаКратка информация

02.11.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

30.10.2020
  Обявление  Списък на допуснатите  кандидати за участие в конкурс за длъжност Главен експерт в сектор „Обществени поръчки” Списък на допуснатите  кандидати за участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Строителство, мрежи и съоръжения по техническата инфраструктура“ Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Обществени поръчки“ Извлечение - формуляр за окончателните резултати на кандидатите в конкурс за длъжност Главен експерт в...

28.10.2020
Заповед за Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)Списък на вакантни длъжности за офицери във военно формирование 38640 - Казанлък, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ Списък на вакантни длъжности за сержанти във военно формирование 54140 - Стара Загора,...

28.10.2020
Конкурс за заемане на длъжност - Младши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“" и Младши експерт в отдел "Финансово - стопански дейности"Заявление за участие Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители     Дата на публикуване: 25.09.2020 г.   Списък на допуснатите  кандидати за участие в конкурс...

Времето в Карлово