Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Конкурси

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжност Старши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“
13.07.2020
Списък на допуснатите  кандидати за участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“ към дирекция „Специализирана администрация“ в Община Карлово                     Йоана Любомирова Козарска Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за практически изпит и интервю на 28.07.2020 г. в 10:00 часа в заседателната зала на ІІІ - ти етаж в сградата на Община  Карлово.   Председател на конкурсната комисия:..............П.......................                                                                       Николй Цветков Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“ към дирекция „Специализирана администрация“ в...

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. София
10.07.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. СофияПриложение с нормативи

Конкурс за заемане на длъжност - Старши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“"
23.06.2020
Конкурс за заемане на длъжност - Старши експерт в отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“"Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служителиЗаявление за участие

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища страната и в чужбина и определяне на условията и редя за провеждане на конкурс
05.06.2020
Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища страната и в чужбина и определяне на условията и редя за провеждане на конкурсСписък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 - София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаСписък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 48430 – Стара Загора, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в...

Възобновяване на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
22.05.2020
Възобновяване на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив
08.05.2020
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон ПловдивИнформация за войнишките длъжностите обявени за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. Списък на вакантни длъжности за войници от Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаНормативи физическа подготовка

8:15-12:15/ 13:00-17:00