Потърсете в сайта

Конкурси


06.12.2022
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Смолян и Мусачево.Обява

18.11.2022
На основание чл. 64 от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Община Карлово обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“, с адрес: гр. Карлово, ул. „Еделвайс“ № 33, етаж 2.Обявление | Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3 | Приложение 4...

14.10.2022
Община Карлово обявява конкурс за възлагане на управлението на следните социални услуги, делегирани от държавата дейности: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция  (ЦНСТПЛД) и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) в Община Карлово.Обявление | Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3 | Приложение 4 | Приложение 5

08.07.2022
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2022г. до 21.12.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево.Обява

17.06.2022
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г. в Съвместното командване на специалните операцииОбява | Списък на вакантни длъжности (бойни формирования) | Списък на вакантни длъжности (щабни формирования) | Приложение 3 | Приложение 4 | Приложение 5

15.06.2022
О  Б  Я  В  А   Военно окръжие – Пловдив информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.     С П И С Ъ К   на вакантните длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв (ССДР)   № по ред Наименование на вакантната длъжност Военно звание Военно формирование и място за изпълнение на...