Потърсете в сайта

Конкурси


08.07.2022
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 08.12.2022г. до 21.12.2022г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево.Обява

17.06.2022
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г. в Съвместното командване на специалните операцииОбява | Списък на вакантни длъжности (бойни формирования) | Списък на вакантни длъжности (щабни формирования) | Приложение 3 | Приложение 4 | Приложение 5

15.06.2022
О  Б  Я  В  А   Военно окръжие – Пловдив информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.     С П И С Ъ К   на вакантните длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв (ССДР)   № по ред Наименование на вакантната длъжност Военно звание Военно формирование и място за изпълнение на...

10.05.2022
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбинаОбява | Длъжности във военно формирование 52480 | Длъжности във военно формирование 22720-Смядово

03.05.2022
Началник на сектор „Обществени поръчки” 1. ОбявлениеНеобходими документи:- Заявление по чл. 17 ал. 2- Декларация по чл.11- Прекратяване на конкурс за сайта Младши експерт в сектор „Обществени поръчки” 1. ОбявлениеНеобходими документи:- Заявление по чл. 17 ал. 2- Декларация по чл.11- Списък допуснати младши експерт обществени поръчки- Система за определяне на резултати - Класиране младши експерт Старши експерт в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството” 1. ОбявлениеНеобходими документи:- Заявление по...

19.04.2022
ОбявлениеЗаявление за участие в конкурс Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 Списък на допуснати и недопуснати кандидати Система за определяне на резултати Класиране главен експерт МДТ