Потърсете в сайта

Неправителствени организации

Дата на публикуване: 19.06.2018 17:43

Карловско Гражданско Сдружение е сдружение на неправителствени организации и гражданите от община Карлово. С обединението си неправителствените организации целят активизирането на гражданите за обществена изява – с разбиране за техните права и задължения, креативно сътрудничество в местното самоуправление между общинския и неправителствения сектор за изграждането на едно по-добро общество и среда за живот за всички в община Карлово. Неправителствени организации членуващи в Карловско гражданско сдружение:

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД КАРЛОВО
www.soszr-karlovo.hit.bg   

soszr_karlovo@abv.bg 

 АСОЦИАЦИЯ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ НА БЪЛГАРИЯ КЛОН КАРЛОВO

http://www.blfa-bg.org/

karlovo_blfa@blfa-bg.org 

ТУРИСТИЧЕСКО ЕКО ДРУЖЕСТВО „ БАЛКАНИ” – СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ
www.balkany.hit.bg  

 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО НА КАРАКАЧАНИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО
e-mail: anastasiacholakova@abv.bg

ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО НА СЪЮЗА НА ПЧЕЛАРИТЕ
e-mail: zlatka_k@mail.bg

ЕКОГЛАСТНОСТ
e- mail: ecoglasnost_karlovo@abv.bg

СДРУЖЕНИЕ „ ХАРМОНИЯ – ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
e-mail: dochev91@abv.bg

АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА/ АГОРА/
e-mail: karlovoagora@yahoo.com

ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „ ВЪЗПИТАНИЕ”
e-mail: elenatrifonova@abv.bg

СНЦ СПОРТЕН КЛУБ „ ДИАМАНТ”
www.bg-adventure.com

КАРЛОВСКИ КОМИТЕТ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
v_levski_museum@mail.orbitel.bg