Потърсете в сайта

Бюджет и ГФО


08.04.2022
Бюджет на Община Карлово за 2022 г.

21.03.2022
Месечен отчет ЯнуариМесечен отчет ФевруариМесечен отчет МартТримесечен отчет Месечен отчет АприлМесечен отчет Май Месечен отчет Юни Тримесечен отчетМесечен Юли Месечен отчет Август

18.11.2021
Годишен финансов отчет 2020 година

26.05.2021
Месец януариМесец февруариМесец МартТримесечен отчетМесец АприлМесец МайМесец ЮниТримесечен отчетМесец ЮлиМесец АвгустМесец СептемвриТримесечен отчетМесец ОктомвриМесец НоемвриМесец ДекемвриТримесечен отчет

26.02.2021
Бюджет на Община Карлово за 2021 г.

28.01.2021
Годишен финансов отчет 2019 г.


  1. Бюджет и ГФО - Текуща страница