Потърсете в сайта

Бюджет и ГФО


28.09.2023
Годишен финансов отчет за 2022г.

20.09.2023
Бюджет на Община Карлово за 2023 г. Бюджет по ЕБК-2023 Индикативен разчет за сметките за средства от ЕС Приходи Разчет за финансиране на капиталови разходи Решение на Общински съвет Карлово 1374-14.09.2023

27.03.2023
 Анализ на дейността и финансовото състояние на  Община Карлово от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. |Приложение №1 | Приложение №2 | Приложение №3

24.02.2023
Месечен отчет Януари 2023г.Месечен отчет Февруари 2023 г.Месечен отчет Март 2023г. Тримесечен отчет 2023г. Месечен отчет Април 2023г.Месечен отчет Май 2023г.Месечн отчет Юни 2023г. Тримесечен отчен 2023г. Месечен отчет Юли 2023г. Месечен отчет Август 2023г.

25.10.2022
Годишен финансов отчет 2021г.

08.04.2022
Бюджет на Община Карлово за 2022 г.


  1. Бюджет и ГФО - Текуща страница