Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Бюджет и ГФО

Бюджет на Община Карлово за 2020 г.
18.02.2020
Бюджет на Община Карлово за 2020 г.

Приемане на бюджет 2018 г.
10.09.2019
Приемане на бюджет 2018 г.

Годишен финансов отчет 2018 г.
30.08.2019
Годишен финансов отчет 2018 г.

Касови отчети 2019
01.08.2019
Месец януариМесец февруариМесец МартТримесечен отчетМесец АприлМесец МайМесец ЮниТримесечен отчетМесец ЮлиМесец АвгустМесец СептемвриТримесечен отчетМесец ОктомвриМесец НоемвриМесец ДекемвриКасов отчет

Бюджет на Община Карлово за 2019 г.
11.02.2019
Бюджет на Община Карлово за 2019 г.

Годишен финансов отчет за 2017г.
23.08.2018
Обяснителна записка към ГФО - 2017г.Отчет за касовото изпълнение на бюджета ОПР - 31.12.2017г.Баланс - 31.12.2017г. Одитен доклад 

8:15-12:15/ 13:00-17:00