Потърсете в сайта

Информация за заявяване на електронни услуги

Дата на публикуване: 02.06.2022 11:05


Информация за предоставяните от община Карлово електронни административни услуги

За изпращане на официална кореспонденция до Община Карлово, моля използвайте eлектронен адрес: obshtina@karlovo.bg, e-uslugi@karlovo.bg.

Община Карлово предоставя електронни административни услуги чрез: 

 1. Портал за електронни административни услуги (Акстър) 

  -
  Ръководство за потребитела - Подробна информация за работа с Портал за електронни административни услуги
  - Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Карлово

 2.  Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 
  Електронни услуги на Община Карлово, предоставяни чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация може да заявите през  Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги

  Помощни видеоматериали за заявяване на ЕАУ

  При централизирано заявяване:
   

  За да заяви централизирано електронна административна услуга (ЕАУ) заявителят трябва да  избере съответната ЕАУ чрез функционалностите на портала за търсене или избор на услуга. 

  След като се запознае с общите изисквания за заявяването, заплащането и предоставянето на съответната ЕАУ, чрез избор на бутона „Заяви услуга“, заявителят се пренасочва към системата за управление на електронни форми. 

  Необходимо е заявителя да осъществи вход в Системата и след това да следва указанията за продължаване на процеса, които са свързани с подготовката, попълването, подписването и изпращането на необходимите документи до администрацията-доставчик на съответната ЕАУ и проследяване на статуса на подаденото заявление до момента на окончателното предоставяне на заявената ЕАУ.

   

  При децентрализирано заявяване:
   

  При децентрализирано заявяване на ЕАУ се използват съответните функционалности предоставяни от портала на администрацията доставчик на ЕАУ.

   

   Вход в "Моето пространство" с Мобилен КЕП Евротръст


         Вход в "Моето пространство" с Мобилен КЕП Борика

       

         "Моето пространство" през мобилно устройство

         

         Регистрация в "Моето пространство" на Egov.bg на физическо лице

       

        Как да използваме електронни административни услуги

       

      Инструкция за регистрация на юридическо лице в Системата за сигурно е-връчване (ССЕВ)

     

      Как се извършват плащания за електронни услуги през "Моето пространство" на Egov.bg

     

 1. Информация за заявяване на електронни услуги - Текуща страница
 2. Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 3. Портал за електронни услуги