Потърсете в сайта

Информация за заявяване на електронни услуги

Дата на публикуване: 04.04.2021 07:42


Информация за предоставяните от община Карлово електронни административни услуги

За изпращане на официална кореспонденция до Община Карлово, моля използвайте eлектронен адрес: obshtina@karlovo.bg, e-uslugi@karlovo.bg.

Община Карлово предоставя електронни административни услуги чрез: 

 1. Портал за електронни административни услуги (Акстър) 

  -
  Ръководство за потребитела - Подробна информация за работа с Портал за електронни административни услуги
  - Информация за поддържаните методи за идентификация от Община Карлово

 2.  Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги 
  Електронни услуги на Община Карлово, предоставяни чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация може да заявите през  Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги

  Подробна информация за работа с Единен портал за достъп до електронни административни услуги: 1. Информация за заявяване на електронни услуги - Текуща страница
 2. Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 3. Портал за електронни услуги