Потърсете в сайта

Земеделие


30.12.2021
Баня Бегунци Богдан Войнягово Дъбене Калофер Климент Куртово Клисура Московец Соколица Столетово Карлово Пасища Карлово Ливади

21.12.2021
Баня Бегунци Богдан Ведраре Войнягово Горни Домлян Домлян Дъбене Иганово Калофер Каравелово Карлово Климент Куртово Кърнаре Марино поле Мръченик Певците Пролом Розино Слатина Соколица Столетово Христо Даново 


15.11.2021
Заповеди по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ -Пловдив  и график за провеждане на заседания на комисиите  по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г година

09.08.2021
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. КАРЛОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ «ОРНИ ЗЕМИ» ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА: ...

18.06.2021
Заповед РД-04-256/25.05.2021