Потърсете в сайта

Земеделие


05.08.2022
Заповеди по населени места на Директора на Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив, за определяне състава на комисията, която ще ръководи сключването на споразумения между ползвателите на масивите за ползване по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ ,за обявяване на сайта на Общината, съгласно Закона. Изтеглете Заповедите от тук.

03.08.2022
22-23 ПМЛ БЕГУНЦИ 22-23 ПМЛ БОГДАН 22-23 ПМЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 22-23 ПМЛ ВЕДРАРЕ 22-23 ПМЛ ГОРНИ ДОМЛЯН 22-23 ПМЛ ДОМЛЯН 22-23 ПМЛ ДЪБЕНЕ 22-23 ПМЛ ИГАНОВО 22-23 ПМЛ КАЛОФЕР 22-23 ПМЛ КАРЛОВО (СУШ.) 22-23 ПМЛ КЛИМЕНТ 22-23 ПМЛ КЪРНАРЕ 22-23 ПМЛ МРАЧЕНИК 22-23 ПМЛ ПЕВЦИТЕ 22-23 ПМЛ ПРОЛОМ 22-23 ПМЛ РОЗИНО 22-23 ПМЛ САЛТИНА 22-23 ПМЛ СТОЛЕТОВО 22-23 ПМЛ ХРИСТО ДАНОВО

26.07.2022
УВЕДОМЛЕНИЕ                  В изпълнение на Заповед №РД09-823/14.07.2022г. на Министъра на земеделието и Заповед №РД-04-335/22.07.2022г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Ви уведомяваме за  стартирането на специализираните теренни проверки на физическите блокове на територията на област Пловдив, по представени списъци от Министъра на земеделието. Моля да имате предвид, че специализираните теренни проверки, ще се извършват в периода от 25.07.2022г. до 16.09.2022г., като за провеждането им е...

28.06.2022
Обявление за дезинсекция

01.06.2022
Обявление на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян

17.05.2022
Заповед РД-427/11.05.2022 относно определяне на имоти за паша на селскостопански животни на територията на гр. Карлово