Потърсете в сайта

Земеделие


09.08.2021
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. КАРЛОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ «ОРНИ ЗЕМИ» ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА: ...

18.06.2021
Заповед РД-04-256/25.05.2021

11.06.2021
Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г.БаняБогданВасил ЛевскиВедрареГорни ДомлянДомлянДъбенеКалоферКаравеловоКарлово и СушицаКлиментКлисураКуртовоМосковецМраченикПевцитеПевците и СлатинаПроломПролом и ДомлянРозиноСоколицаСтолетовоХристо ДановоХристо Даново и Столетово

19.05.2021
Уведомление за провеждане на наземно третиране с хербицид

13.05.2021
Уведомително писмо от Желозопътна Секция Пловди за провеждане на растителнозащитни дейности по железопътната инфраструктура

12.05.2021
Извършване на технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2021 г.