Потърсете в сайта

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 27.04.2022 10:45

Достъпът до помещенията, където се осъществява административното обслужване на гражданите е съобразен с всички изисквания, в т.ч. и за хората с увреждания.

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например:
  • Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Карлово
  • места за сядане за всички потребители – столове, мека мебел и др., в отделна зона или в общото помещение;
  • обособено място за консултации на потребители – маса с минимум четири места за сядане, ниска маса с мека мебел и др.;
  • зона с безплатен интернет достъп;

  1. Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване - Текуща страница
  2. Записване на час за посещение