Потърсете в сайта

Върнати решения на ОС


23.07.2021
Върнато решение № 430 от 25.03.2021 г. от Областен управител на Област Пловдив

23.07.2021
Върнато решение № 463 от 29.04.2021 г. от Областен управител на Област Пловдив

01.02.2021
Върнато решение № 364 от 11.01.2021 г. от Областен управител на Област Пловдив

04.01.2021
Върнато решение № 334 от 17.12.2020 г. от Областен управител на Област Пловдив

10.02.2020
Върнато решение № 60 от 30.01.2020 г. от Областен управител на Област Пловдив

07.01.2020
Върнато решение № 33 и решение № 34 от 19.12.2019 г. от Областен управител на Област Пловдив