Потърсете в сайта

Върнати решения на ОС


15.08.2022
Върнато решение № 918 от 28.07.2022г. от Областен управител на Област Пловдив

12.05.2022
Върнато решение № 809 от 28.04.2022г. от Областен управител на Област Пловдив

10.03.2022
Върнато решение № 740 от 24.02.2022 г. от Областен управител на Област Пловдив

23.07.2021
Върнато решение № 430 от 25.03.2021 г. от Областен управител на Област Пловдив

23.07.2021
Върнато решение № 463 от 29.04.2021 г. от Областен управител на Област Пловдив

01.02.2021
Върнато решение № 364 от 11.01.2021 г. от Областен управител на Област Пловдив