Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Проекти

Проект „Патронажна грижа“ в община Карлово обслужва 103 лица в 7 населени места
17.01.2020
      На 01.07.2019 г. Община Карлово стартира изпълнението на проект „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в община Карлово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Към месец януари 2020 година 103 души ползват услугите, предвидени за изпълнение по проекта. Това са възрастни хора, над 65 години и лица с увреждания от град Карлово и шест населени места от общината. Те получават интегрирани здравни и социални грижи. Предвид възрастта си и поради различни заболявания хората, които са включени за обгрижване по Проекта, са затруднени в обслужването си и извършването на различни социални дейности като...

Във връзка с изпълнение на проект №16/07/2/0/00398 „Реконструкция на отсечка от общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Община Карлово търси да назначи инженер инвеститорски контрол
17.06.2019

"Помогни на възрастни хора и лица с увреждания чрез патронажна грижа в Община Карлово" - Проект: BG05M90P001-2.040-0004-C01
10.06.2019
Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, които ще се предоставят от Община КарловоОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРЛОВОПокана за участие в пресконференция за представяне на дейностите по проект „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания в община Карлово“ Обява от 06.08.2019 г. е отворен постоянен прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0004-С01 „ПОМОГНИ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА КАРЛОВО” Дата на публикуване: 06.08.2019 Обява за набиране на персонал за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги...

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016 - 2020”
11.10.2018

“ ЦВЕТОВЕТЕ НА НАДЕЖДАТА“ ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА КАРЛОВО“ Проект BG05M2OP001-3.002-0350-C01
18.07.2018

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02. „Осигуряване на топъл обяд-2016”
17.07.2018

8:15-12:15/ 13:00-17:00