Потърсете в сайта

Проекти
28.04.2022
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ BG05FMOP001-5.001  "3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19"               Община Карлово изпълнява Договор № BG05FMOP001-5.001-0026-C07 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по проект: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Карлово“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна...

21.04.2022
ПОКАНА   Кметът на Община Карлово Д-р Емил Кабаиванов   кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 04.05.2022 год. от 17:30 часа в сградата на Община Карлово – зала „Васил Караиванов“ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Карлово по проект: „Реставрация, конструктивно укрепване, адаптация и благоустрояване на прилежащо пространство на „Вилата на братя Евлоги и Христо Георгиеви“             На...

06.01.2022
Предоставянето на социални услуги в Център за работа с деца на улицата гр. Карлово   Към Община Карлово е разкрит Център за работа с деца на улицата в гр. Карлово с адрес: гр. Карлово, ул. „Еделвайс“ № 33 с капацитет до 15 деца, на възраст от 3 до 18 години. Основната цел на услугата в Център за работа с деца на улицата е да осигури закрила и защита...

17.08.2021
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати към обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата“