Потърсете в сайта

Проекти


17.08.2021
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати към обявление за провеждане на подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата“

05.08.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА“            Във връзка с изпълнение на административен договор № BG05M9OP001-2.029-0016, „Център за работа с деца на улицата в гр. Карлово”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Карлово...


30.03.2021
Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ Община Карлово  в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа...

30.03.2021
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”   Община Карлово в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 01.04.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга...

29.03.2021
Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно - социални услуги в домашна среда, които ще се предоставят от Община Карлово