Потърсете в сайта

Околна среда - законодателство

Дата на публикуване: 05.08.2015 10:04
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО 2016 - 2020 г.


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Наредбата е приета с Решение № 136, взето с Протокол 9 от 27.03.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово , изменена и допълнена с Решение № 967/30.05.2013 г. и Решение № 1667/26.06.2014 г. на Общински Съвет Карлово
НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО 
Наредбата е приета с Решение № 183, взето с протокол № 11 от 26. 04. 2012 година на Общински съвет - Карлово и изменена и допълнена с Решение № 752/31.01.2013 г. на Общински съвет - Карлово.
РЕШЕНИЕ 09-ДО-1179-00 ОТ 25.07.2022

Наименование Брой тегления
Решение 09-ДО-1179-00 (1).pdf 526 Изтегли документ с име "Решение 09-ДО-1179-00 (1).pdf"