Потърсете в сайта

Декларации,заявления и други


25.02.2015
Искане за издаване на документи

25.02.2015
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка

25.02.2015
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

25.02.2015
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

25.02.2015
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71,т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

25.02.2015
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.65 от ЗМДТ за определяне на ТБО според количеството битови отпадъци


  1. Декларации,заявления и други - Текуща страница
  2. Проверка на задължения
  3. Плащане на задължения