Потърсете в сайта

Търгове


23.10.2020
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВА   На основание Решение № 12005/28.09.2020 г. на Върховният административен съд на Република България, постановено по адм. дело № 750/2020 г., чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решение на Общински съвет Карлово, № 1156/25.10.2018 г. ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Стоматологичен кабинет № 9, с площ 13.90 кв.м., находящ се в сграда – здравна...

22.10.2020
О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О   О Б Я В АНа основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: №254/27.08.2020 г., №255/27.08.2020 г., № 256/27.08 2020 г.; № 257/27.08.2020 г., №258/27.08.2020 г., № 259/27.08.2020 г., № 260/27.08.2020 г., № 261/27.08.2020 г., №262/27.08.2020...

22.10.2020
   О Б Щ И Н А     К А Р Л О В О              О Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: №252/27.08.2020 г., №253/27.08.2020 г., № 273/24.09.2020 г.; № 257/27.08.2020 г., №274/24.09.2020 г. и № 275/24.09.2020 г.   О Б Я В...

17.08.2020
  ОБЩИНА КАРЛОВО        О Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 201/25.06.2020 г., № 202/25.06.2020 г., № 203/25.06.2020 г., №2 21/30.07.2020 г., №219/30.07.2020 г.; № 220/30.07 2020 г.; № 223/30.07.2020 г.; № 224/30.07.2020 г.; № 225/30.07.2020...

16.06.2020
О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О О Б Я В А   На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 173/28.05.2020 г.; № 168/28.05.2020 г.; № 169/28.05.2020 г.; № 170/28.05.2020 г.; № 171/28.05.2020 г.; № 180/28.05.2020 г.; № 179/28.05.2020...

08.06.2020
Заповед РД-339/08.06.2020 относно - Отмяна на заповед № РД-269/07.05.2020 г. и Обява, касаещи провеждане на търг за отдаване под наем и продажба на общинска собственост насрочени за 09.06.2020

Времето в Карлово