Потърсете в сайта

Търгове


03.06.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост, във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 770/31.03.2022 г.; № 781/31.03.2022 г.; № 827/28.04.2022 г.;  828/28.04.2022 г.; № 829/28.04.2022 г. и № 830/28.04.2022 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Поземлен имот с идентификатор 03109.3.29, с площ 1 800 кв. м.,...

04.05.2022
Заповед РД-473/23.05.2022 г. за отмяна на точка от търга ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1  от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 751/24.02.2022 г.; № 770/31.03.2022 г.; № 771/31.03.2022 г.; № 772/31.03.2022 г.; № 773/31.03.2022 г.; № 774/31.03.2022 г.;  № 775/31.03.2022 г.; № 778/31.03.2022...

04.05.2022
Заповед РД-474/23.05.2022 г. за отмяна на точка от търгаОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 и чл. 35, ал. 1  от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 776/31.03.2022 г.; № 777/31.03.2022 г.; № 779/31.03.2022 г.;  780/31.03.2022 г.; № 781/31.03.2022 г.; № 783/31.03.2022 г. и № 784/31.03.2022 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен...

18.03.2022
Заповед № РД - 323/12.04.2022г. относно отмяна на Раздел II, точка 3. ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 711/16.12.2021 г.; № 738/27.01.2022 г., № 751/24.02.2022 г.; № 752/24.02.2022 г.; № 753/24.02.2022 г. и № 754/24.02.2022 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно...

17.12.2021
ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 615/30.09.2021 г.; № 678/25.11.2021 г.; № 679/25.11.2021 г.; № 682/25.11.2021 г.; № 683/25.11.2021 г.; № 684/25.11.2021 г.; № 685/25.11.2021 г.; № 686/25.11.2021 г.; № 687/25.11.2021 г.; № 680/25.11.2021 г.; № 681/25.11.2021 г.; № 673/25.11.2021 г.; 674/25.11.2021 г.;...

26.11.2021
    ОБЩИНА КАРЛОВО  ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2, ал. 7, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 607/30.09.2021 г.; № 608/30.09.2021 г.; № 611/30.09.2021 г.; № 646/28.10.2021 г.; № 647/28.10.2021 г.; № 648/28.10.2021 г. и № 649/28.10.2021 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Павилион за закуски с площ 12.70 кв....