Потърсете в сайта

Търгове


07.09.2022
  ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 920/28.07.2022 г.; № 921/28.07.2022 г.; № 923/28.07.2022 г.; № 924/28.07.2022 г. и № 925/28.07.2022 г.   ОБЯВЯВАМ:   I.Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на: 1.Стоматологичен кабинет с площ 19.05 кв. м., находящ се в североизточната част на...

24.08.2022
  ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА     На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решения на Общински съвет Карлово № 886/30.06.2022 г., № 887/30.06.2022 г., № 888/30.06.2022 г., № 889/30.06.2022 г., № 890/30.06.2022 г., № 926/28.07.2022 г., № 927 /28.07.2022 г., № 928/28.07.2022 г., № 929/28.07.2022 г., № 930/28.07.2022 г., № 931/28.07.2022 г. и № 932/28.07.2022 г.   ОБЯВЯВАМ: І. Отдаване под наем, чрез публичен търг...

24.08.2022
Обява за търгове 28.09.2022г. (с. Иганово и с.Кърнере)

19.07.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА    На основание чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 854/26.05.2022 г.; № 855/26.05.2022 г.; № 878/30.06.2022 г.; № 879/30.06.2022 г.; № 880/30.06.2022 г.    ОБЯВЯВАМ:   І. Учредяване право на строеж, чрез публичен  търг с тайно наддаване, за: Построяване на гаражи, съгласно схема, в ПИ с ИД 36498.503.2656 по КККР –Карлово,...

03.06.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 2 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинска собственост, във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 770/31.03.2022 г.; № 781/31.03.2022 г.; № 827/28.04.2022 г.;  828/28.04.2022 г.; № 829/28.04.2022 г. и № 830/28.04.2022 г.   ОБЯВЯВАМ:   І. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, на: Поземлен имот с идентификатор 03109.3.29, с площ 1 800 кв. м.,...

04.05.2022
Заповед РД-473/23.05.2022 г. за отмяна на точка от търга ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВА   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1  от Закона за общинска собственост (ЗОС), във връзка с Решения на Общински съвет Карлово, с номера: № 751/24.02.2022 г.; № 770/31.03.2022 г.; № 771/31.03.2022 г.; № 772/31.03.2022 г.; № 773/31.03.2022 г.; № 774/31.03.2022 г.;  № 775/31.03.2022 г.; № 778/31.03.2022...