Потърсете в сайта

Център за административно обслужване (ЦАО)

Дата на публикуване: 02.08.2021 14:19


Център за административно обслужване (ЦАО)

Адрес:

4300, Карлово,
ул. “Петко Събев” № 1
партерен етаж

Работно време:

от 08:15 до 17:00 часа (без прекъсване)


Гише 1 - "Деловодство"

0335/ 54 520

Гише 2 - "Екология, управление на отпадъци и природни ресурси"
               „Общинска собственост, земеделие и гори”

0335/ 54 521

Телефони:

Гише 4 - "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"

0335/ 54 524

 

Гише 5 - Постоянна приемна на кмета

0335/ 54 522

Гише 6 - ГРАО

0335/ 54 525
0335/ 54 526

Гише 7 - Каса приходи/разходи

0335/ 54 529


Паркиране:

Налична възможност за платено паркиране.                                                                      

 

Адрес:

Отдел "Местни данъци и такси"

Карлово, ул. "Парчевич" №8а

Звено "Обредни домове и зали"

Карлово, ул. „Александър Стамболийски“ 34