Потърсете в сайта

Център за административно обслужване (ЦАО)

Дата на публикуване: 02.08.2021 14:19


Център за административно обслужване (ЦАО)


Адрес:
4300, Карлово,
ул. “Петко Събев” № 1
партерен етаж
Работно време:
от 08:15 до 17:00 часа (без прекъсване)
Телефони:
Гише 1 - "Деловодство"
0335/ 54 520
Гише 2 - "Екология, управление на отпадъци и природни ресурси"
             „Общинска собственост, земеделие и гори”
0335/ 54 521
Гише 4 - "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"
0335/ 54 524
Гише 5 - Постоянна приемна на кмета
0335/ 54 522
Гише 6 - ГРАО
0335/ 54 525
0335/ 54 526
Гише 7 - Каса приходи/разходи
0335/ 54 529
Паркиране:

Налична възможност за платено паркиране.                                                                      
Адрес:
Отдел "Местни данъци и такси"
Карлово, ул. "Парчевич" № 8а
Звено "Обредни домове и зали"
Карлово, ул. „Александър Стамболийски“ 34