Потърсете в сайта

ОВОС и ЕО


29.09.2023
"Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа - GREENABLER - Трансформация на мрежа 220KV към ниво на напрежение 400KV"

08.09.2023
  ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за:   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НА УЛ.“1-ВА“, В ЦЕНТЪРА НА С. СЛАТИНА, ПОСТОЯНЕН СТОМАНЕН Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на...

18.08.2023
  ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за: „КОРЕКЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА ДЕРЕ "МЕДЕН ДОЛ", ГР. КАРЛОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО“. Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес:...

17.08.2023
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за: „Реконструкция на съществуващ праг в река Бяла река в землището на с. Куртово ЕКАТТЕ 40703, общ. Карлово, област Пловдив“.   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата...

04.08.2023
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за: „Изграждане на мост на р. Стряма  между с. Московец и с. Богдан, община Карлово“ Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ –...

02.08.2023
ОБЩИНА КАРЛОВО   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/   УВЕДОМЯВА:   Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово за: Възстановяване на двуотворен мост на общински път между с. Московец и с. Богдан, община Карлово“ Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:РИОСВ...