Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Публичен регистър

Регистри на актове за общинска собственост по населени места
31.07.2019
Баня ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г Бегунци ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г ПОС Акт №1 до Акт №2000 от 2006г ЧОС Акт №1 до Акт №300 до 2005 г ЧОС Акт №1 до Акт №2000 от 2006 г. Богдан ПОС Акт №1 до Акт №221 до 2005 г ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г ЧОС Акт №1 до Акт №221 до 2005 г ЧОС Акт №1 до Акт №2000 от 2006 г Васил Левски ПОС Акт №1 до...

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ
12.12.2018
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ    можете да видите и свалите ОТТУК

Регистър на минималните и държавните помощи
17.11.2017
Регистър на минималните и държавните помощи

РЕГИСТЪР НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
18.03.2016
РЕГИСТЪР НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА КАРЛОВО № № на регистрацията ИМЕ СЕДАЛИЩЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ 1 16/31.07.1995 год ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА гр. Карлово Панайот Стайков Нанчев 2 17/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Ведраре Йорданка Петрова Попова 3 18/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Каравелово Иванка Минчева Георгиева 4 19/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА кв. Анево, гр. Сопот Злати Русев Гочев 5 20/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Пролом Радка Ангелова Караиванова 6 21/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Баня Тодорка Илиева Аргирова 7. 22/31.07.1995 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА с. Соколица Наска Стоянова Михайлова 8. 23/ 04.01.1996 год. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН гр. Карлово Ангел Ангелов Стоянов 9. 24/04.01.1996 год. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН гр. Сопот Добри Данков Чолаков 10. 25/04.01.1996 год. ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН гр. Калофер Маргарита Стефанова Скочева 11. 26/21.03.1996 год. МЮСЮЛМАНСКО ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. Христо Даново Сали Хрюстемов Кьоров 12. 27/23.07.1996 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА гр. Карлово Панайот Стойков Нанчев 13. 28/18.07.1997 год. ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА кв. Анево, гр. Сопот Злати Русев...

8:15-12:15/ 13:00-17:00