Потърсете в сайта

Регистър на сдруженията на собствениците към 27.03.2015 г.

Дата на публикуване: 06.03.2015 07:40
ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
№ по ред

Регистрационен номер

Наименование

Адрес

Предмет на дейност

Срок

Представени идеални части в % от етажната собственост

Членове на Управителния съвет /имена, адрес, електрона поща/

Председател:/

Управител:

Членове:........................................

Начин на представителство

1

1 от

19.11.2014г.

„Стряма 24”

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Стряма” №24

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;

2. Други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, различни от тези по т.1

безсрочен

91,87

Управител:

Нина Тодорова Цанкова, гр.Карлово, ул.”Стряма” №24, ет.1, ап.3;

ninacankova@gmail.com

Само заедно

2

002 от

13.01.2015г.

ул.„Иван Вазов” №33, гр.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Иван Вазов” №33

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;

2. Други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, различни от тези по т.1

безсрочен

100

Управител:

Александър Петров Пенчев, гр.Карлово, ул.”Иван Вазов” №33, ет.3, ап.5

Само заедно

3

003 от

14.01.2015г.

ул.”Стражата” №1, вх.Б, гр. Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Стражата” №1, вх.Б

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;

2. Други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, различни от тези по т.1

безсрочен

100

Управител:

Нонка Каменова Асенова, гр.Карлово, ул.”Стражата” №1, вх.Б, ет.1, ап.2

Само заедно

4

004 от

04.02.2015г.

ул.”Теофан Райнов” №45, гр.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №45

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

69,611

Председател:

Христо Георгиев Джонджоров, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №45, ет.6, ап.22

Членове:

1. Николай Иванов Николов, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №45, ет.2, ап.5

2. Филип Танчев Ублеков, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №45, ет.5, ап.20

председател на управителния съвет

5

005 от

10.02.2015г.

ул.”Теофан Райнов” №41, гр.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №41

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

79.872

Председател:

Милен Атанасов Иванов, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №41, ет.6, ап.24

Членове:

1. Петко Иванов Стефов, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №41, ет.4, ап.15

2. Анна Петрова Миленкова, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №41, ет.6, ап.22

председател на управителния съвет

6

006 от

10.02.2015г.

бул.”Освобождение” №63, гр.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №63

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

100

Председател:

Данаил Инков Стоянов гр.Карлово, бул.”Освобождение” №63, вх.В, ет.1, ап.1

Членове:

1. Васил Иванов Гешков, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №63, вх.В, ет.2, ап.5

2. Васил Славов Типовски, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №63, вх.А, ет.3, ап.7

3. Ренай Ариф Сакатова, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №63, вх.Б, ет.2, ап.5

4. Стефанка Тодорова Николова, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №63, вх.Б, ет.1, ап.2

председател на управителния съвет

7

007 от

10.02.2015г.

бул. ”Освобождение” №6, гр.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №6

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

68,14

Председател:

Върбан Стойнов Върбанов, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №6, ет.7, ап.27

Членове:

1. Стайко Минчев Стайков, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №6, ет.6, ап.23

2. Илко Василев Манолов, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №6, ет.10, ап.39

председател на управителния съвет

8

008 от

16.02.2015г.

ул.”Юмрукчал” №18, гр.Карлово,

общ.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Юмрукчал” №18

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

77,925

Председател:

Николай Борисов Димитров гр.Карлово, ул.”Юмрукчал” №18, вх.А, ет.5, ап.20

Членове:

1. Иванка Генова Генова, гр.Карлово, ул.”Юмрукчал” №18, вх.Б, ет.3, ап.30

2. Иванка Георгиева Яшова, гр.Карлово, ул.”Юмрукчал” №18, вх.Б, ет.5, ап.56

председател на управителния съвет

9.

009 от

16.02.2014г.

ул.”Парчевич” №58, гр.Карлово, общ.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Парчевич” №58

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

82,309

Председател:

Стефка Нинова Христозова, гр.Карлово, ул.”Парчевич” №58, вх.А, ет.1, ап.1

Членове:

1. Николай Петров Петров, гр.Карлово, ул.”Парчевич” №58, вх.Б, ет.2, ап.14

2. Нели Пенева Кобатова, гр.Карлово, ул.”Парчевич” №58, вх.Б, ет.5, ап.37

председател на управителния съвет

10.

010 от

17.02.2015г.

бул. ”Освобождение” №24, гр.Карлово, общ.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №24

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

73,789

Председател:

Пеньо Минев Пенев, гр.Карлово, бул. ”Освобождение” №24, ет.8, ап.50

Членове:

1. Галя Петрова Николова, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №24, ет.3, ап.15

2. Недялка Христова Манева, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №24, ет.2, ап.11

председател на управителния съвет

11.

011 от

18.02.2015г.

ул.”Васил Караиванов” №76, гр.Карлово, община Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Васил Караиванов” №76

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

71,049

Председател:

Пенка Георгиева Бикова, гр.Карлово, ул.”Васил Караиванов” №76, ет.6, ап.29

Членове:

1. Николай Димитров Димитров, гр.Карлово, ул.”Васил Караиванов” №76, ет.8, ап.38

2. Недялка Атанасова Зоева, гр.Карлово, ул.”Васил Караиванов” №76, ет.3, ап.13

председател на управителния съвет

12.

012 от

18.02.2015г.

Комплекс КТЗ бл.17, с.Ведраре, община  Карлово

обл. Пловдив, общ. Карлово, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.17

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

100

Председател:

Велика Ангелова Тодорова, общ.Карлово, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.17, вх.В, ет.3, ап.126

Членове:

1. Петър Петров Петров, общ.Карлово, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.17, вх.А, ет.1, ап.92

2. Женя Живкова Ганчева,общ.Карлово, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.17, вх.Б, ет.2, ап.109

3.Стоянка Алесандрова Боянова, общ.Карлово, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.17, вх.В, ет.2, ап.123

4. Янка Иванова Костова, общ.Карлово, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.17, вх.А, ет.3, ап.96

председател на управителния съвет

13

013 от

19.02.2015г.

ул.”Теофан Райнов” №43, гр.Карлово, община Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №43

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

89,218

Председател:

Теодора Иванова Мацелова-Ковачева, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №43, ет.1, ап.2

Членове:

1.Ненко Маринов Ненков, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №43, ет.3, ап.11

2. Вълко Лалов Вълков, гр.Карлово, ул.”Теофан Райнов” №43, ет.4, ап.15

председател на управителния съвет

14

014 от

20.02.2015г.

ул.”Дъбенско шосе” №45, гр.Карлово, общ.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” №45

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

100

Председател:

Цветелина Янкова Янкова, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” №45, вх.Б, ет.4, ап.33

Членове:

1.Недялка Василева Василева, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” №45, вх.В, ет.4, ап.36

2. Димитринка Дончева Дончева, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” №45, вх.Б, ет.1, ап.5

председател на управителния съвет

15

015 от

23.02.2015г.

ул.”Дъбенско шосе” №41, гр.Карлово, общ.Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” №41

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

93,357

Председател:

Иван Райчев Арионов, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” №41, вх.А, ет.4, ап.28

Членове:

1.Нонка Дончева Димитрова, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” №41, вх.Б, ет.4, ап.33

2. Иван Велков Малаков, гр.Карлово, ул.”Дъбенско шосе” №41, вх.В, ет.4, ап.34

председател на управителния съвет

16

016 от

24.02.2015г.

бул.”Освобождение” №26, гр.Карлово, община Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №26

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

71,287

Председател:

Зарко Лъчезаров Рупков, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №26, ет.1, ап.5

Членове:

1.Диана Иванова Бошева, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №26, ет.10, ап.48

2.Петя Константинова Кирова, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №26, ет.3, ап.12

председател на управителния съвет

17

017 от

04.03.2015г.

ул.”Хан Крум” №94, гр.Карлово, община Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Хан Крум” №94

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

96,48

Председател:

Мария Николова Чотова, гр.Карлово, ул.”Хан Крум” №94, ет.6, ап.606

Членове:

1. Дарина Стефанова Стеева, гр.Карлово, ул.”Хан Крум” №94, ет.2, ап.205

2. Иванка Василева Видолова, гр.Карлово, ул.”Хан Крум” №94, ет.3, ап.308

3. Румяна Маринова Недева, гр.Карлово, ул.”Хан Крум” №94, ет.4, ап.402

4. Дора Василева Мирчева, гр.Карлово, ул.”Хан Крум” №94, ет.5, ап.501

5. Велика Иванова Богоева, гр.Карлово, ул.”Хан Крум” №94, ет.7, ап.708

6. Мария Стаменова Томанова, гр.Карлово, ул.”Хан Крум” №94, ет.8, ап.803

председател на управителния съвет

18

018 от

04.03.2015г.

бул.”Освобождение” №22 А, гр.Карлово, община Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №22 А

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

75,91

Председател:

Иван Христов Трифонов, гр.Карлово,  бул.”Освобождение” №22 А, ет.6, ап.38

Членове:

1. Марин Стефанов Караачлиев, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №22 А, ет.1, ап.4

2. Марийка Димова Тодорова, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №22 А, ет.5, ап.32

3. Милена Петкова Петкова, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №22 А, ет.9, ап.59

4. Милен Ганчев Манавски, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №22 А, ет.4, ап.24

председател на управителния съвет

19

019 от

05.03.2015г.

бул. ”Освобождение” №28, гр.Карлово, община Карлово

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №28

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

68,265

Председател:

Дияна Тодорова Пенева, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №28, ет.7, ап.46

Членове:

1. Валентин Илиев Илиев, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №28, ет.8, ап.50

2. Александър Славеев Суров, гр.Карлово, бул.”Освобождение” №28, ет.11, ап.74

председател на управителния съвет

20

020 от

09.03.2015г.

Комплекс КТЗ бл.16, с. Ведраре

обл.Пловдив, общ.Карлово, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.16

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

91,33

Председател:

Иванка Димитрова Димова, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.16, вх.Б, ет.5, ап.73

Членове:

1. Людмила Викторовна Добрева, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.16, вх.В, ет.5, ап.89

2. Кольо Петров Колев, с.Ведраре, Комплекс КТЗ бл.16 вх.В, ет.5, ап.90

председател на управителния съвет

21

021 от

09.03.2015г.

„Жилищен блок” гр.Карлово, ул.”Ген.Карцов” 72 вх.А, Б, В

обл.Пловдив, общ.Карлово, гр.Карлово, ул.”Ген.Карцов” 72, вх.А, Б, В

1.Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;безсрочен

100

Председател:

Екатерина Михайлова Делчева, гр.Карлово, ул.”Ген. Карцов” 72, вх.А, ет.3, ап.7

Членове:

1. Георги Илинов Жулев, гр.Карлово, ул.”Ген. Карцов” 72, вх.А, ет.2, ап.4

2. Стефан Атанасов Стоянов, гр.Карлово, ул.”Ген. Карцов” 72,  вх.Б, ет.1, ап.2

3. Стефан Спасов Груев, гр.Карлово, ул.”Ген. Карцов” 72, вх.В, ет.4, ап.10

4. Николай Цанков Цанков, гр.Карлово, ул.”Ген. Карцов”, 72, вх.Б, ет.3, ап.9

председател на управителния съвет