Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Съобщения-ДБТ

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ в сферата на заетостта
18.12.2019
Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ в сферата на заетостта

8:15-12:15/ 13:00-17:00