Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Епизоотична комисия

Уведомително писмо
31.08.2018
УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОЗНИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13/2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАРЕДБА №12 ЗА ЗАЩИТАТА НА Г.ТЕРИТОРИИ ОТ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ

Протокол от 26.07.18 г.
24.08.2018
Протокол от 26.07.18 г. 

Протокол от 05.01.2017 г.
10.01.2017
Протокол от 05.01.2017 г.

Заповед 1007/01-12-2016
10.01.2017

8:15-12:15/ 13:00-17:00