Потърсете в сайта

Предстоящи събития


10.01.2022
ОБЩИНА КАРЛОВО   ОБЯВЛЕНИЕ    Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров.    Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни...