Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Предстоящи събития

ФЕСТИВАЛ В КАРЛОВСКАТА РОЗОВА ДОЛИНА
04.03.2020

Национална награда за чистотата на българския език "Д-р Иван Богоров" - Обявление
08.01.2020
Община Карлово   ОБЯВЛЕНИЕ     Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров.    Присъжда се всяка година на живи автори - за цялостен принос или отделни творби в направленията литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.     Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли 2020 г. на адрес:  Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово. Аргументираните предложения трябва...

8:15-12:15/ 13:00-17:00