Потърсете в сайта

Учебни заведения


15.03.2012
Учителски персонал: 15 учители, включително 1 със средно образование, 3 бакалавъра, 11 магистъра и 2 извън състава на учителите с квалификационна степен - брой на записаните за 1 година ученици в различни икономически специалности – 40 Разходи за обучението на един ученик- 835 лв. на година/данни~2005/

15.03.2012
Училището разполага с добре обзаведени кабинети, две компютърни зали, езикова лаборатория с аудио-визуална техника, голяма спортна база с две сауни, богата библиотека. Учителски персонал: 77 учители, от които 60 магистри, 12 бакалаври и 5 специалиста. Специалности: Чуждоезиков профил, Хуманитарен профил, Природоматематически профил с интензивно изучаване на Английски език.  

15.03.2012
Училището разполага с добре обзаведени кабинети, четири компютърни зали, голяма спортна база с плувен басейн , богата библиотека. Учителски персонал: 74 учители, от които 59 магистри, 10 бакалаври и 5 специалиста. Специалности: Чуждоезиков профил, Природоматематически профил с английски език, Технологичен профил- Стопански Мениджмънт и Туризъм -брой на записаните за една година ученици- 88  

15.03.2012
Учителски персонал: 31 учители, от които 23 са завършили университет, 8 са завършили колеж, 6 учители от целия учителски персонал имат квалификационна степен. - брой на записаните ученици за 1 година - 75 в следните специалности: Телекомуникационни системи и съоръжения, Експлоатация на ЖП инфраструктура, Автотранспортна техника. Разходи за обучението на един ученик- 904 лв. на година/данни 2005/

15.03.2012
Учителски персонал: Състав от 43 учители, от тях 36 с магистърска степен, 1 с бакалавърска степен, 6 технически експерта, 11 от учителите имат квалификационна степен. За една година са се записали 100 ученика в следните паралелки: Автотранспортна техника, Машини и съоръжения за леката промишленост, Електрообзавеждане на производството, организация на шевното производство. Разходи за обучението на един ученик- 824 лв. на година /данни~2005/.