Потърсете в сайта

Регистри общинска собственост по населени места

Дата на публикуване: 13.12.2019 16:55
Карлово ПОС Акт №1 до № 500 до 2005 г.
ПОС Акт №1 до № 5000 след 2005 г.
ЧОС Акт №1 до № 200 до 2005 г.
ЧОС Акт №201 до № 400 до 2005 г.
ЧОС Акт №401 до № 600 до 2005 г.
ЧОС Акт №601 до № 800 до 2005 г.
ЧОС Акт №801 до № 1000 до 2005 г.
ЧОС Акт №1001 до № 1200 до 2005 г.
ЧОС Акт №1201 до № 1400 до 2005 г.
ЧОС Акт №1401 до № 1600 до 2005 г.
ЧОС Акт № 1 до № 2000 след 2005 г.
ЧОС Акт № 2001 до № 4000 след 2005 г.
Баня ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Бегунци ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 от 2006г
ЧОС Акт №1 до Акт №300 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 от 2006 г.
Богдан ПОС Акт №1 до Акт №221 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №221 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 от 2006 г
Васил Левски ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 от 2006 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Ведраре ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 от 2006 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Войнягово ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Горни Домлян ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Домлян ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №5000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №5000 след 2005 г
Дъбене ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №3000 след 2005 г
Иганово ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Калофер ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №200 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Каравелово ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Климент ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Клисура ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Куртово ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Кърнаре ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №3000 след 2005 г
Марино поле ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №3000 след 2005 г
Московец ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Мраченик ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Певците ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Пролом ПОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №500 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Розино ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Слатина ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Соколица ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Столетово ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Христо Даново ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
Сушица ПОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ПОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №200 до 2005 г
ЧОС Акт №1 до Акт №2000 след 2005 г