Потърсете в сайта

Процедури


12.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 15.06.2020 г.Обявление - 15.06.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 29.06.2020 г.Обявление за възложена поръчка  Краен срок за подаване на оферти:17.07.2020 г. - 17:00 ч.31.07.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0016Документи:Документация - 17.06.2020 г.Приложение - 17.06.2020 г.еЕЕДОП - 17.06.2020 г.Въпроси и отговори - 20.07.2020 г.Протокол № 1 - 03.02.2021 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 22.03.2021 г.Протокол № 2 - 05.04.2021 г.Протокол...

12.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 12.06.2020 г.Обявление - 12.06.2020 г.Обявление за възложена поръчка - 15.12.2020 г.Обявление за изменение - 13.01.2021 г.Краен срок за подаване на оферти:06.07.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0015Документи:Документация - 12.06.2020 г.еЕЕДОП - 12.06.2020 г.Проект - 12.06.2020 г.КСС - 12.06.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 20.07.2020 г.Протокол 1 - 24.07.2020 г.Протокол 2 - 24.07.2020 г.Протокол по 60а от ППЗОП - 24.07.2020 г.Решение - 24.07.2020 г.Съобщение...

12.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 15.06.2020 г.Обявление - 15.06.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 29.06.2020 г.Обявление за възложен договор Краен срок за подаване на оферти:17.07.2020 г. - 17:00 ч.31.07.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0014Документи:Документация - 17.06.2020 г.Приложение - 17.06.2020 г.еЕЕДОП - 17.06.2020 г.Протокол № 1 - 02.07.2021 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 19.07.2021 г.Протокол № 2 - 09.08.2021 г. Протокол № 3 - 09.08.2021 г.Доклад...

10.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 11.06.2020 г.Обявление - 11.06.2020 г.Обявление за възложена поръчка - 16.02.2021 г.Краен срок за подаване на оферти:30.06.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0013Документи:Документация - 11.06.2020 г.еЕЕДОП - 11.06.2020 г.Протокол 1 - 10.09.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения - 15.12.2020 г.Протокол 2 - 13.01.2021 г.Протокол 3 - 13.01.2021 г.Протокол по чл.60а по ППЗОП - 13.01.2021 г. Решение - 13.01.2021 г. ДОГОВОР ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - 16.02.2021 г.ДОГОВОР ОБОСОБЕНА...

10.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 10.06.2020 г.Обявление - 10.06.2020 г. Обявление за възложена поръчка 16.11.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:30.06.2020 г. - 17:00 ч.Преписка:00072-2020-0012Документи:Документация - 10.06.2020 г.ЕЕДОП - 10.06.2020 г.Проекти - 10.06.2020 г.Количествена сметка - 10.06.2020 г.Протокол 1 - 25.08.2020 г. Съобщение за отваряне ценови предложения - 24.09.2020 г.Протокол 2 - 30.09.2020 г.Протокол 3 - 30.09.2020 г.Протокол 60а от ППЗОП - 30.09.2020 г.Решение - 30.09.2020 г.Договор 16.11.2020Състояние:Възложена

10.06.2020
Решения/Обявления/Информации:Решение - 10.06.2020 г.Обявление - 10.06.2020 г. Обявление за възложена поръчка - 15.12.2020 г.Краен срок за подаване на оферти:30.06.2020 г.  17:00 часаПреписка:00072-2020-0011Документи:Документация - 10.06.2020 г.еЕЕДОП - 10.06.2020 г.Протокол 1 - 15.09.2020 г.Съобщение за отваряне ценови предложения - 20.10.2020 г. Протокол 2 - 12.11.2020 г.Протокол 3 - 12.11.2020 г.Протокол по чл.60а по ППЗОП - 12.11.2020 г.Решение - 12.11.2020 г.Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - 12.11.2020...