Потърсете в сайта

Процедури 1


06.01.2015
Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00072-2015-0001  Документ Дата на публикуване в профила на купувача Решение 06.01.2015 г. Обявление 06.01.2015 г. Документация 06.01.2015 г.      

15.12.2014
Документ Дата на публикуване в профила на купувача Решение 15.12.2014 г. Обявление 15.12.2014 г. Документация 15.12.2014 г. Въпроси и отговори 08.01.2015 г.

08.12.2014
Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП:00072-2014-0011  Документ Дата на публикуване в профила на купувача  Решение 08.12.2014 г.  Обявление 08.12.2014 г.  Документация 08.12.2014 г.    

04.11.2014
Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00072-2014-0010    Документ Дата на публикуване в профила на купувача Решение 4.11.2014 г. Доклад 7.11.2014 г. Решение 7.11.2014 г. Информация за сключен договор 16.12.2014 г. Договор 16.12.2014 г. Договор 16.12.2014 г. Договор 16.12.2014 г.


24.07.2014
СЪОБЩЕНИЕ   Карлово, 24.07.2014 г.               Относно: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за Домашен социален патронаж (ДСП) в Община Карлово”.    УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 25.07.2014 г. в 11:00 ч. в малката заседателна зала на Община Карлово ще бъдат отворени ценовите оферти...