Потърсете в сайта

Профил на купувача


02.06.2014
Община Карлово кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" (позиция МЕДИАТОР и позиция ПЕДАГОГ) по проект "По-добре заедно", финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.   Поканата за участие и необходимите формуляри можете да изтеглите от следните връзки:   1. Позиция МЕДИАТОР.   2. Позиция ПЕДАГОГ.

23.05.2014
СЪОБЩЕНИЕ   Карлово, 23.05.2014 г.               Относно: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за 8 обекта по проект "Зелен градски център на град Карлово", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.    УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 26.05.2014 г. в 11:00 ч. в малката...

19.05.2014
Община Карлово кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” по Проект По-добре заедно”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване.   1. Зъболекар - покана и образци.   2. Медиатор - покана и образци.   3. Медицинска сестра - покана и образци.   4. Педиатър - покана и образци.        

14.05.2014
Относно: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улична мрежа – гр. Калофер”.      УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 15.05.2014 г. в 16:00 ч. в малката заседателна зала на Община Карлово ще бъде отворена ценовата оферта на единствения участник в процедура за възлагане на обществена поръчка...

25.04.2014
Относно: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни и рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улици по населени места в община Карлово по Обособена позиция № 1 - Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа”.      УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 28.04.2014...

23.04.2014
  Относно: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни и рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улици по населени места в община Карлово”   по Обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на улици по населени места.            УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,   УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ,   На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че на 24.04.2014...