Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  28.07.2020 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

5 оператор , настройчик на CNC фреза

1 учител, детска градина

1 учител, теоретично обучение, спец.“ Горско стопанство“

1 инженер, поддръжка

1 медицинска сестра

1 счетоводител, висше образование, 2 години трудов стаж

1 учител в подготвителна група

1 учител по БЕЛ , прогимназиален етап

1 учител по философия – 0,5

1 учител, гимназиален етап -БЕЛ и литература

1 учител информационни технологии- лекторски 180 часа

1 учител , гимназиален етап – френски език

1 учител, гимназиален етап- изобразително изкуство- 108 часа

1 учител, гимназиален етап- музика – 108 часа

1 учител , подготвителна група – НУП и ПУП

1 учител, прогимназиален етап, руски език

7 учител, детска градина

1 рехабилитатор

1 социален работник- висше спец. Социални дейности, педагогика, психология

1 медицинска сестра

1 екскурзовод- висше филология , история ,туризъм за младежи до 29 год. Проект Младежка заетост

1 учител, детска градина- ПУП

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

 

1 строителен техник

1 механик

1 електромонтьор

5 шофьори, кат. Д

2 работник, кухня

2 готвач

2 служител, гише в пощенска станция,средно ,6 часа

10 работник, консервна фабрика

1 работник ремонт и поддръжка на ПЖПС

2 шофьор , лекотоварен автомобил

2 заварчик

1 шофьор , разносна търговия, кат. В

1 техник, механик железопътна техника-средно, опит в ремонта и изпитването на плевматични системи, владеене на английски език

4 работник в стопанство

1 поливач

1 кофражист

1 арматурист

1 помощник - възпитател

 

 

8:15-12:15/ 13:00-17:00