Потърсете в сайта

Свободни работни места, заявени в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Карлово

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  12.01.2021 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 учител, детска градина

1 учител, общообразователен предмет -по музика , срочен  почасово

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

 

10 машинен оператор- стругова обработка

1 работник, сладкарско производство – по проект  Заетост за теб

1 работник , кухня

2 шивач, мъжко дамско облекло -опит, по проект Заетост за теб

5 машинен оператор , шиене

3 обслужващ работник, промишлено производство

5 пакетировач

3 машинен оператор , млечни продукти

1 помощник , възпитател

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 ръководител , група в строителството – средно образование, строителен техник

3 монтажник, изделия от метал

1 машинен оператор , машини и съоръжения

1 локомотивен машинист – средно , квалификация

1 опаковач – по проект Младежка заетост

1 готвач- средно, на смени

1 чистач/ хигиенист – средно, опит

20 шивач – средно, с опит

Времето в Карлово