Потърсете в сайта

Удовлетвореност

Дата на публикуване: 26.04.2021 11:25

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите


Измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Карлово
Действията за измерване удовлетвореността на потребителите на административно обслужване се ръководят от следните цели:
  • Основна цел на административното обслужване е да подобрява достъпа до административни услуги и да повишава качеството им;
  • Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  • Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;
  • Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от клиента и извлечение на поука от направените коментари;
  • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
  • Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите;

    Анкетна карта за организацията на административното обслужване 
    Попълнените анкетни карти може да изпратите на електронен адрес: obshtina@karlovo.bg

     
                  Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите 1 юли - 31 декември 2022 г.
                  Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите 1 юли - 31 декември 2021 г.

                  Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите 1 юли - 31 декември 2020 г.


Наименование Брой тегления
Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Карлово за периода 1 юли - 31 декември 2022 403 Изтегли документ с име "Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Карлово за периода 1 юли - 31 декември 2022"
Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Карлово за периода 1 юли - 31 декември 2021 1360 Изтегли документ с име "Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Карлово за периода 1 юли - 31 декември 2021"
Анкетна карта АО.doc 1907 Изтегли документ с име "Анкетна карта АО.doc"
Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Карлово за периода 1 юли - 31 декември 2020 1683 Изтегли документ с име "Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Карлово за периода 1 юли - 31 декември 2020"