Потърсете в сайта

Решения ОС


16.09.2021
Решение № 589 взето с поименно писмено гласуване от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 14.09.2021 година

02.09.2021
Решения взети с протокол № 26 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.08.2021 година.

05.08.2021
Решения взети с протокол № 25 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.07.2021 година.

29.06.2021
Решения взети с протокол № 24 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 24.06.2021 година.

17.06.2021
Решение № 493 взето с поименно писмено гласуване от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 11.06.2021 година

01.06.2021
Решения взети с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 27.05.2021 година.