Потърсете в сайта

Решения ОС


19.01.2022
Решение № 715  взето с поименно писмено гласуване от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 18.01.2022 година

20.12.2021
Решения взети с протокол № 30 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 16.12.2021 година

01.12.2021
Решения взети с протокол № 29 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.11.2021 година

03.11.2021
Решения взети с протокол № 28 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 28.10.2021 година.

15.10.2021
Решение № 625  взето с поименно писмено гласуване от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 14.10.2021 година

15.10.2021
Решение № 624  взето с поименно писмено гласуване от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 11.10.2021 година