Потърсете в сайта

Решения ОС


26.09.2022
Решения взети с протокол № 42 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 20.09.2022 година

31.08.2022
Решения взети с протокол № 41 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.08.2022 година

22.08.2022
Решение № 935, взето с протокол № 40 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 18.08.2022 година

03.08.2022
Решения взети с протокол № 39 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 28.07.2022 година

05.07.2022
Решения взети с протокол № 38 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.06.2022 година

03.06.2022
Решения взети с протокол № 37 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.05.2022 година