Потърсете в сайта

Решения ОС


03.06.2022
Решения взети с протокол № 37 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 26.05.2022 година

01.06.2022
Решения взети с протокол № 36 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 18.05.2022 година

05.05.2022
Решения взети с протокол № 35 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 28.04.2022 година

07.04.2022
Решения взети с протокол № 34 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 31.03.2022 година

16.03.2022
Решения № 756; № 757; № 758; № 759, взети с поименно писмено гласуване от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 15.03.2022 година

01.03.2022
Решения взети с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 24.02.2022 година