Потърсете в сайта

Сесия на Общински съвет - Карлово

Дата на публикуване: 22.02.2019 10:10
      На  основание  чл. 25, т. 1  и т. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   свиквам     общинските     съветници     на   28.02.2019 година  / ЧЕТВЪРТЪК  /  от  10,00 часа  в  зала  “Васил Караиванов” за провеждане на  редовно заседание   на   Общински   съвет   Карлово  при  
  следния дневен ред