Потърсете в сайта

Публични покани


19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Образци обособена позиция 2 Дата и...

19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:50:00 Образци обособена позиция 2 Дата и...

19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:45:00 Образци обособена позиция 2 Дата и...

19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:51:00 Образци обособена позиция 2 Дата и...

19.07.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Образци обособена позиция 1 Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:30:00 Образци обособена позиция 2 Дата и...

13.06.2019
Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,ал. 3 от ЗОП-13.06.2019 г. Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Указания и Техническа спецификация Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Образци Дата и час на публикуване: 2019-06-13 14:30:00 Съобщение по чл. 193 от ЗОП    Дата...