Потърсете в сайта

Други документи по ОП на ДГ


31.03.2016
Декларация по чл. 44, ал. 10 ЗОП ОДЗ "Зорница"

31.03.2016
Декларация по чл. 44, ал. 10 ЗОП ЦДГ "Първи юни"

24.03.2016
Декларация по чл. 44, ал. 10 ЗОП ЦДГ "Слънце"

24.03.2016
Декларация по чл. 44, ал. 10 ЗОП ЦДГ "Гина Кунчева"

31.08.2015
РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП М.08.2015 Г. ЦДГ СЛЪНЦЕ

31.08.2015
РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП М.08.2015 Г. ЦДГ ГИНА КУНЧЕВА