Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Плащане на задължения
Начини за плащане
1. На касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой или чрез ПОС терминални устройства.
2. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Карлово
3. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД
4. На касите на Изипей /Easypay/
8:15-12:15/ 13:00-17:00