Потърсете в сайта

Предстояща сесия

Дата на публикуване: 26.07.2021 16:05


             

На  основание  чл. 25, т. 1  и т. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 70а, ал.3 от Правилник за организация и дейността на Общински съвет - Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  свиквам     общинските     съветници     на   14.09.2021  година     /ВТОРНИК/  в звено „Общински съвет – Карлово“ за вземане на Решения с подпис по описания


Наименование Брой тегления
Дневен ред 14.09.2021 0 Изтегли документ с име "Дневен ред 14.09.2021"
Дневен ред 26.08.2021 5 Изтегли документ с име "Дневен ред 26.08.2021"
Дневен ред 29.07.2021 4 Изтегли документ с име "Дневен ред 29.07.2021"
Дневен ред 24.06.2021 55 Изтегли документ с име "Дневен ред 24.06.2021"
Дневен ред 11.06.2021 28 Изтегли документ с име "Дневен ред 11.06.2021"
Дневен ред 27.05.2021 59 Изтегли документ с име "Дневен ред 27.05.2021"
Дневен ред 19.05.2021 29 Изтегли документ с име "Дневен ред 19.05.2021"
Дневен ред 29.04.2021 168 Изтегли документ с име "Дневен ред 29.04.2021"
Дневен ред 20-21.04.21 129 Изтегли документ с име "Дневен ред 20-21.04.21"
Дневен ред 25.03.2021 200 Изтегли документ с име "Дневен ред 25.03.2021"
Дневен ред 25.02.2021 414 Изтегли документ с име "Дневен ред 25.02.2021"
Дневен ред 28.01.2021 1161 Изтегли документ с име "Дневен ред 28.01.2021"
Дневен ред 11.01.2021 1196 Изтегли документ с име "Дневен ред 11.01.2021"
Дневен ред 17.12.2020 2194 Изтегли документ с име "Дневен ред 17.12.2020"
Дневен ред 26.11.2021 4787 Изтегли документ с име "Дневен ред 26.11.2021"