Потърсете в сайта

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 02.09.2020 11:27
Административни услуги "Местни данъци и такси"
Номер Име
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
  Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци
  Предоставяне на данъчна и осигурителна информация