Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Минерални води

Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - "БАКАЛОВ - 2002" ООД
23.03.2020
Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - "БАКАЛОВ - 2002" ООД

Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - "АГРОФИНАНС БЪЛГАРИЯ ООД" гр. Пловдив
23.03.2020
Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «Българска роза» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово

Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «Г» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово
09.08.2019
Открита процедура за  издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «Г» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово

Обявление относно постъпило заявление от "ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС" АД
01.08.2018
Обявление относно постъпило заявление от "ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС" АД

Обявление относно постъпило заявление от "Прогрес - 88" ООД
28.11.2017
Обявление относно постъпило заявление от "Прогрес - 88" ООД

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води ,
15.08.2017
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води ,

8:15-12:15/ 13:00-17:00