Потърсете в сайта

Телефонен указател

Телефонен указател
Централа 0335/ 54 500
Факс 0335/ 54 533
Горещ телефон 0335/ 54 599
е-mail: obshtina@karlovo.bg
Административно  звено Ръководител Телефон
1. Кмет  на  община Емил КАБАИВАНОВ 54501
2. Заместник   кмет Антон МИНЕВ 54502
2.1. Заместник   кмет Стойо КАРАГЕНСКИ 54505
2.2. Заместник   кмет Николай ЦВЕТКОВ 54503
3. Секретар  на  община Стефан  СТЕФАНОВ 54506
4. Главен архитект Димитър АХРЯНОВ 54518
5.

Финансов  контрольор Евгения  ХРИСТОВА 54550
6.

Звено  „Вътрешен  одит”-
 
Ръководител на звено за  вътрешен одитор


Диана  БОШЕВА 

54565

7.

Звено  „Инспекторат”
 
Директор
Весела  СОТИРОВА 54680

ОБЩА    АДМИНИСТРАЦИЯ

8.

Дирекция „Административно, информационно и правно обслужване”
Директор на дирекция


Веселка СОТИРОВА

54510

8.1.

Отдел „Административно и информационно обслужване и човешки ресурси”
Началник отдел


Люба МАЛЕШКОВА

54593

8.1.1.

Сектор „АИО”
Началник на секторДаниела ИГЛЕВА


54583

8.1.2.

Сектор „Човешки ресурси”
Началник на сектор


Стела  ВОРОНОВА
54592

8.2.

Отдел  „Канцелария”
Началник на отдел


Слави ДЖАЛЪЗОВ
54508
9.

Отдел  „Правно и нормативно обслужване  и обществени поръчки
Началник на отдел


Йордан ХАЛАДЖОВ

54580

9.1.

Сектор „Правно и нормативно обслужване”
Началник сектор


Радостина  БАТАЛОВА 54582

9.2.

Сектор „Обществени поръчки”
Началник на сектор


Цветана  МЕТАКСИНОВА 54586
10.

Отдел „Планиране и разработка на проекти и програми”
Началник на отдел


Красен  КРАЕВ 54551
11.

Дирекция „Финансово стопански дейности и общинска собственост”
Директор на дирекция


Атанас  КУЗМАНОВ 54514

11.1.1.

Сектор „Бюджет и стопански дейности”
Началник на сектор


Галя  МАРТИНЧЕВА

54536

11.1.2.

Отдел „Общинска собственост”
Началник на отдел


Людмила ГЮРОВА 54577

11.2.

Отдел  „Счетоводство”
Началник на отдел


11.2.1 Сектор „Счетоводство” Ваня  ЛИЛОВА
54545
12.

Отдел „Местни данъци и такси”
Началник на отдел
Лиляна АТАНАСОВА-ТИЛОВА 54699
  Отдел „Местни данъци и такси” Главен специалист

54693/54696

54697/54698

  Отдел „Местни данъци и такси” Приходна каса 54694/54695
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
13.1.

Отдел  „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”
Началник на отдел


Матьо  ПИСАЧЕВ

54516

13.2.

Отдел „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”
Началник на отдел


Павлена СТАНЕВА 54564

14.

Дирекция  „Хуманитарни и социални дейности”
Директор на дирекция


Петя   НАЙДЕНОВА

54515

15.

Отдел „ Природни ресурси, екология и  земеделие”
Началник на отдел


Милена  КОВАЧЕВА
54517
ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ


Гише 1 - "Деловодство"

54520


Гише 2 - "Природни ресурси, екология и земеделие"

54521


 

54523


Гише 4 - "Устройство на територията"

54524


Гише 5 - Постоянна приемна на кмета

54522


Гише 6 - ГРАО

54525,54526


Гише 7 - Каса приходи/разходи

54529


Охрана

54532


Оперативен дежурен

54555


Началник на звено "Общинска самоохрана" Дечко Кeрезов
54690


Началник на звено "Комунални дейности" Лалка Калеева

91645


Обреден дом

0895509092

КМЕТОВЕ НА КМЕТСВА
Кмет кметство Баня Стамен Гешев 0894627057Кмет кметство Бегунци Мария Таслакова 0893561048Кмет кметство Богдан Христо Иванов 0894627056Кмет кметство Васил Левски Доньо  Стоянов 0894438618Кмет кметство Ведраре Койчо  Мутафчийски 0895538123Кмет кметство Войнягово Тодор Танковски 0894438698Кмет кметство Горни Домлян Тошо Томанов 0899917924Кмет кметство Дъбене Николай Ковачев 0893561050Кмет кметство Иганово Павел Павлов 0895538122Кмет кмество Калофер Румен Стоянов  Кмет кметство Каравелово Славка  Червенкова 0897098990Кмет кметство Климент Мано Манов 0899917938Кмет кметсво Клисура Генка  Тодорова 0893343685Кмет кметство Кърнаре Боньо Бонев 0899917935Кмет кметство Певците Богдан Богданов 0899917934Кмет кметство Слатина Петър Делков 0893561049Кмет кметство Соколица Ненко Ненков 0899917931Кмет кметство Столетово Мирослав Колев 0895538124Кмет кметство Розино Али Кючук 0894461235Кмет кметство Христо Даново Севдалин Янков 0894471755Кметски наместник Мраченик Мария Урумова 0893343689
 


Кметски наместник Куртово
Станимир  Станчев 0893343681
 


Кметски наметстник Пролом Христо Иванов
0894438617
 


Кметски наместник Московец Валентин Ненов 0894471783


Кметски наместник  Домлян
Мано Несторов 0894438616Главен специалист кв. Сушица Пенка Караджова  0893406135

ОБЩИНСКИ СЪВЕТПредседател на Общински съвет

Доньо Тодоров

54540Технически сътрудник в Общински съвет

Ренета Филипова

54542Факс на Общински съвет54541

Времето в Карлово