Потърсете в сайта

Води и водни обекти


03.11.2021
Открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект постъпило от "ЕКОТУРС СТАРОСЕЛ" ООД

24.09.2021
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект-река Стряма до с. Розино

21.09.2021
Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект-река Стряма за общински рибарник в УПИ №1-рибарници, в кв.45 а гр. Клисура.

19.07.2021
Процедура за продължаване и изменение на разрешително за водовземане от минерална вода гр. Баня – “Акцент -76“  ЕООД – гр. Баня

19.07.2021
Процедура за продължаване и изменение на разрешително за водовземане от минерална вода гр. Баня – „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД клон - Баня

08.07.2021
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води - Лагерен завод, площадка Кърнаре