Потърсете в сайта

Регионално депо

Дата на публикуване: 21.10.2015 10:34
 
Дата на публикуване 24.08.2020

 


Доклад от извършена комплексна проверка на Регионално депо Карлово - 26.07.2019 г.

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 20.04.2018
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 10.11.2017
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 01.09.2017
Доклад за извършена проверка по докумети и на място по изпълнението на условията и срокове в Комплексно разрешително №347-НО/2008 г. издадено на Община Карлово за площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря" - 30.06.2017 г.
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 09.11.2016 г.


Наименование Брой тегления
Доклад - Дата на публикуване 24.08.2020 2 Изтегли документ с име "Доклад - Дата на публикуване 24.08.2020"