Потърсете в сайта

Вътрешни правила


25.01.2021
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община КарловоУтвърдени със заповед № РД-66/ 25.01.2021 година на Кмета на Община Карлово

25.01.2021
Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носителУтвърдени със заповед № РД-66/ 25.01.2021 година на Кмета на Община Карлово

19.01.2021
Вътрешни правила за работа в системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на Държавна агенция Електронно управлениеУтвърдени със заповед № РД-44/ 19.01.2021 година на Кмета на Община Карлово

19.01.2021
Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в Община КарловоУтвърдени със заповед № РД-44/ 19.01.2021 година на Кмета на Община Карлово

03.01.2021
Политика за мрежова и информационна сигурност в общинска администрация Карлово

21.12.2020
Система за управление и контрол на приходите