Потърсете в сайта

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
30.10.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 30.10.2018 Оферта - 30.10.2018 г. Количествена сметка - 30.10.2018 г.


05.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 05.07.2018 Оферта - 05.07.2018 г. Количествена сметка - 05.07.2018 г.

02.07.2018
Възложител: Община КарловоСъстояние: ОтворенаДОКУМЕНТИ:Обява - 02.07.2018 Оферта - 02.07.2018 г. Количествена сметка - 02.07.2018 г.