Потърсете в сайта

„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ” ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО“ – изпълнение на строително-монтажни работи".

Дата на публикуване: 31.07.2018 14:05
Възложител: Община Карлово
Състояние: Отворена

ДОКУМЕНТИ:


Обява - 31.07.2018 г.
Оферта - 31.07.2018 г.
Прединвестиционно проучване - 31.07.2018 г.