Потърсете в сайта

„Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“

Дата на публикуване: 02.07.2018 16:59
Възложител: Община Карлово
Състояние: Отворена

ДОКУМЕНТИ:

Обява - 02.07.2018 
Оферта - 02.07.2018 г. 
Количествена сметка - 02.07.2018 г.