Потърсете в сайта

Реконструкция, ремонт и оборудване и/или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура, община Карлово“ – изпълнение на строително-монтажни работи

Дата на публикуване: 05.07.2018 16:50
Възложител: Община Карлово
Състояние: Отворена

ДОКУМЕНТИ:

Обява - 05.07.2018
Оферта - 05.07.2018 г.
Количествена сметка - 05.07.2018 г.