Потърсете в сайта

Такса за ползване на тротоари

Дата на публикуване: 26.08.2020 15:07
Такса за ползване на тротоари
І зона за 1 ден  1 ден 2,00 лв. /кв. м.
І зона на месец 30 дни 16,00 лв
ІІ зона за 1 ден 1 ден 1,50 лв./кв. м
ІІ зона на месец 30 дни 13.00 лв.
ІІІ зона на месец 30 дни 10,00 лв.
ІІІ зона за 1 ден 1 ден 1,00 лв./кв. м


Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

  1. Такса за ползване на тротоари - Текуща страница
  2. Такса за ползване на търговска площ прилежаща към заведения за хранене и развлечение
  3. Taкса за ползване на пазари, панаири, събори и общински терени
  4. Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на стоки /панаири, събори/
  5. Издаване на други непосочени удостоверения
  6. Регистрация на търговски обекти
  7. Pегистриране на работно време на търговски обекти с полунощен и денонощен режим на работа
  8. Заверка на регистъра за настанени туристи в местата за настаняване
  9. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат)
  10. Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект - дубликат