Потърсете в сайта

Такса за ползване на тротоари

Дата на публикуване: 26.08.2020 15:07
Такса за ползване на тротоари
І зона за 1 ден  1 ден 2,00 лв. /кв. м.
І зона на месец 30 дни 16,00 лв
ІІ зона за 1 ден 1 ден 1,50 лв./кв. м
ІІ зона на месец 30 дни 13.00 лв.
ІІІ зона на месец 30 дни 10,00 лв.
ІІІ зона за 1 ден 1 ден 1,00 лв./кв. м


Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината