Потърсете в сайта

Такса за ползване на търговска площ прилежаща към заведения за хранене и развлечение

Дата на публикуване: 26.08.2020 15:16
Такса за ползване на търг. Площ прилежаща към ЗХР I зона
 от 0 до 10 кв. м. 30 дни 10,00 лв
 от 10 до 30 кв. м. 30 дни 70,00 лв.
 от 10 до 30 кв. м за всеки кв. м. над 10 кв. м. на месец  1 ден 3,00 лв.
 над  30 кв. м 30 дни 150,00 лв.
 над 30 кв. м за всеки кв. м. над     30 кв. м. на месец 1 ден 2,00 лв.
Такса за ползване на търг. Площ прилежаща към ЗХР II зона
 от 0 до 10 кв. м. 1 ден 6,00 лв.
 10 до 30 кв. м. 30 дни 40,00 лв.
от 10 до 30 кв. м. за всеки кв. м. над 10 кв. м. на месец 1 ден 2,00 лв.
 над  30 кв. м 30 дни 100,00 лв.
 над 30 кв. м. за всеки кв. м. над 30 кв. м. на месец 1 ден 1,00 лв.
Такса за ползване на търг. Площ прилежаща към ЗХР III зона
 от 0 до 10 м. кв.  1 ден 4,00 лв.
 от 10 до 30 кв. м. 30 дни 30,00 лв.
 от 10 до 30 кв. за всеки кв. м. над  10 кв. м. на месец 1 ден 2,00 лв.
 над 30 кв. м 30 дни 60,00 лв.
над  30 кв. м за всеки кв. м. над 30 кв. м. на месец 1 ден 1,00 лв.