Потърсете в сайта

Регистрация на търговски обекти

Дата на публикуване: 26.08.2020 14:55


Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 14 дни
Такса: без такса