Потърсете в сайта

Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект - дубликат

Дата на публикуване: 23.06.2021 11:20


Необходими документи:

Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 14 дни

Такса: 30,00 лв.

  1. Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект - дубликат - Текуща страница
  2. Такса за ползване на търговска площ прилежаща към заведения за хранене и развлечение
  3. Taкса за ползване на пазари, панаири, събори и общински терени
  4. Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на стоки /панаири, събори/
  5. Такса за ползване на тротоари
  6. Издаване на други непосочени удостоверения
  7. Регистрация на търговски обекти
  8. Pегистриране на работно време на търговски обекти с полунощен и денонощен режим на работа
  9. Заверка на регистъра за настанени туристи в местата за настаняване
  10. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат)