Потърсете в сайта

Taкса за ползване на пазари, панаири, събори и общински терени

Дата на публикуване: 26.08.2020 15:30
Наименование на услугата Срок Такса
Такса за използване на пазар от производител
1 Маса за един ден на зеленчуков пазар 1 ден 3,00 лв.
2 Ползване с цел търговия - кола впряг с добитък 1 ден 5,00 лв.
3 Ползване с цел търговия - с лек автомобил 1 ден 5,00 лв.
4 Ползване с цел търговия - товарен автомобил или ремарке 1 ден 10,00 лв.
5 Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на стоки /панаири, събори/ 1 ден 3,00 лв./кв. м
6 Такса за ползване на места, върху които са организирани панорами, концерти, стрелбища, цирк и др. 1 ден 2,00 лв./кв. м
Такса за използване на място на специализиран пазар
7 от 3 до 6 кв. м 30 дни 10,00 лв.
8 над 6 кв. м 30 дни 15,00 лв.
9 Такса на 1 кв. м заемана площ на ден на специализиран пазар "Битак" 1 ден 1,50 лв.
10 Такса за продажба на животни и риба - на кв. м заемана площ на ден 1 ден 1,50 лв.
11 Такса за ползване на терени ПОС за паркоместа от 15 кв. м 30 дни 50,00 лв.
Уведомление за вписване на търговски обект в инф. рег.
12 Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти 14 дни 0,00 лв.
13 Търговска дейност в обекти на открито 7 дни 0,00 лв.
14 Търговска дейност в обекти с ненормирано работно време 30 дни 0,00 лв.
Такса за използване на общински терени за преместваеми съоръжения
15 1-ва зона 1 ден 5,00 лв.
16 2-ра зона 1 ден 4,00 лв.
17 3-та зона 1 ден 3,00 лв.
Такса за вендинг автомати, машини за играчки и игрални машини на общински терен
18 Машини без използване на ел. енергия от Община Карлово 30 дни 20,00 лв.
19 Машини с използване на ел. енергия от Община Карлово 30 дни 50,00 лв.
Други
20 Такса за месечен абонамент за използване на маса на зеленчуков пазар 30 дни 40,00 лв.
21 Дневна такса за ползване на тегло-измервателни уреди на зеленчуков пазар 1 ден 2,00 лв.
22 Такса за заеман кв. м на ден на зеленчуков пазар 1 ден 1,50 лв.
23 Такса за заеман кв. м на ден на зеленчуков пазар от терен до маса 30 дни 13,00 лв.
24 Такса за месечен абонамент за ползване на място до 3 кв. м на специализиран пазар 1 ден 5,00 лв.
25 Такса за ползване на тротоари, площади, улички платна и други терени за търговска дейност на празници с национално и местно значение 1 ден 5,00 лв.

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината