Потърсете в сайта

Taкса за ползване на пазари, панаири, събори и общински терени

Дата на публикуване: 26.08.2020 15:30
Taкса за ползване на пазар от производител
  Срок за издаване Такса
Маса за един ден на зеленчуков пазар 1 ден 3,00 лв.
Ползване с цел търговия - кола впряг с добитък 1 ден 5,00 лв.
Ползване с цел търговия - с лек автомобил 1 ден 5,00 лв.
Ползване с цел  търговия - товарен автомобил или ремарке  1 ден 10,00 лв.
Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на  стоки  /панаири, събори/ 1 ден 3,00 лв. /кв. м.
Такса за ползване на места, върху които са организирани панорами, концерти, стрелбища, цирк и др. 1 ден 2,00 лв./ кв.м.
Такса за ползване на място на специализиран пазар
 от 3 до 6 кв. м 30 дни 10,00 лв.
 над 6 кв. м  30 дни 15,00 лв.
Такса на 1 квадратен метър заемана площ на ден на специализиран пазар “Битак” 1 ден 1,50 лв.
Такса за продажба на животни и риба – на кв.м заемана площ на ден 1 ден 1,50 лв.
Такса за ползване на терени ПОС за паркоместа от 15 кв. м 30 дни 50,00 лв.
Уведомление за вписване на търговски обект в инф. рег. 
“Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти" 14 дни 00,00 лв.
“Търг. дейност в обекти за открито" 7 дни 00,00 лв.
„Търговска дейност в обекти с ненормирано работно време" 30 дни 00,00 лв.
Такса за ползване на общински терени за преместваеми съоръжения 
1-ва зона 1 ден 5,00 лв.
2-ра зона 1 ден 4,00 лв.
3-та зона 1 ден 3,00 лв.
Такса за вендинг автомати, машини за играчки и игрални машини на общински терен
без ползване на ел. енергия от Община Карлово 30 дни 20,00 лв.
с ползване на ел.енергия от Община Карлово 30 дни 50,00 лв.
 
Такса за ползване на маса месечен абонамент на зеленчуков пазар 30 дни 40,00 лв.
Дневна такса за ползване на тегло-измервателни уреди на зеленчуков пазар 1 ден 2,00 лв.
Такса за заеман кв. метър на ден на зеленчуков пазар 1 ден 1,50 лв.
Такса за заеман кв. метър  на зеленчуков пазар от терен до маса  30 дни 13,00 лв.
Такса  месечен абонамент за ползване на място до 3 кв. м на специализиран пазар 1 ден 5,00 лв.
Такса  за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на празници с национално и местно значение 1 ден 5,00 лв.

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

  1. Taкса за ползване на пазари, панаири, събори и общински терени - Текуща страница
  2. Такса за ползване на търговска площ прилежаща към заведения за хранене и развлечение
  3. Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на стоки /панаири, събори/
  4. Такса за ползване на тротоари
  5. Издаване на други непосочени удостоверения
  6. Регистрация на търговски обекти
  7. Pегистриране на работно време на търговски обекти с полунощен и денонощен режим на работа
  8. Заверка на регистъра за настанени туристи в местата за настаняване
  9. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат)
  10. Изработване на нова табела за определена категория на туристически обект - дубликат