Потърсете в сайта

Издаване на разрешително за ползване на места за продажба на стоки /панаири, събори/

Дата на публикуване: 26.08.2020 15:33

Необходими документи:
Заявление по образец до Кмета на Общината

Срок за издаване: 1 ден

Такса: 3,00 лв. /кв.м.