Потърсете в сайта

За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат)

Дата на публикуване: 26.08.2020 14:48

Срок за издаване:14 дни

Такса: 50.00 лв.