Потърсете в сайта

За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР

Дата на публикуване: 26.08.2020 14:48

1. Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение)
Срок за издаване:7 дни

Такса: 50.00 лв.

2. Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение)
Срок за издаване:7 дни
Такса: 30.00 лв.