Потърсете в сайта

Учредяване право на ползване

Дата на публикуване: 31.08.2020 14:37

Необходими документи:
1. Заявление по образец

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 20 лв.